„ Rozwój autentycznej osobowości dziecka, może nastąpić tylko wówczas, gdy każde znajdzie warunki do swobodnej ekspresji w różnych dziedzinach swojego życia i twórczości”.

 

                                 Celestyn Freinet

...

 

ZAPRASZAMY DZIECI DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

POSIADAMY WOLNE MIEJSCA ! :) 

                                                                   * * * * *

PRZYJMUJEMY ZAPISY PRZEZ CAŁY  ROK !

POSIADAMY WOLNE MIEJSCA ! - oferujemy atrakcyjne czesne !

 

       SERDECZNIE  

       ZAPRASZAMY !!!

          tel. 536 863 430 

 

PRZYJMUJEMY TAKŻE DZIECI 2-LETNIE

 

 

* STOSUJEMY INDYWIDUALIZACJĘ ZAJĘĆ (MAŁE GRUPY)

* DOBIERAMY FORMY I METODY PRACY DO DZIECI O RÓŻNYCH POTRZEBACH ROZWOJOWYCH:
NP. ZESPÓŁ ASBERGERA ,ZESPÓŁ DOWNA, AUTYZM
(SPECJALIŚCI: LOGOPEDA, OLIGOFRENOPEDAGOG, PEDAGOG-TERAPEUTA)

* PROWADZIMY I WSPIERAMY ZAJĘCIA W ZAKRESIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA;-)

 

 ZAJĘCIA DODATKOWE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

ALUTKOWE GRYZMOŁKI: czyli zajęcia plastyczne, odbywają się co poniedziałek

RYTMIKA Z ELEMENTAMI TAŃCA: Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w piątki

Arte'TERAPIA: Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w środy

DOŚWIADCZALSKA ALUTKA: Doświadczenia wykonujemy raz w miesiącu, w czwartki

ALUTKOWE KUCHARKOWO: Kucharzymy dwa razy w miesiącu, w piątki

DOGOTERAPIA: Spotkania odbywają się raz w miesiącu, we wtorki

JĘZYK ANGIELSKI: Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE: Zajęcia z p. logopedą odbywają się w każdy piątek

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM: Spotkania z p. pedagog odbywają się w każdą środę.ZAPRASZAMY DZIECIACZKI DO NASZEGO PRZEDSZKOLA!!!